Wij ontwikkelen

vanuit een heldere en realistische visie

OntwikkelingsMaatschappij Apeldoorn B.V. (OMA) is een vastgoed-ontwikkelingsbedrijf dat in 1989 is opgericht door drs. J.G. van der Laan. Vanaf 1999 maakt OMA deel uit van de Torenstad Groep. Onze organisatie bestaat uit projectontwikkelaars, projectmanagers en een stedenbouwkundig ontwerper die zijn gespecialiseerd in binnen-stedelijke herstructurering en gebiedsontwikkelingen. Samen bezitten we een grote hoeveelheid kennis en ervaring op het vlak van project- en conceptontwikkeling, marketing en verkoop, vastgoedbeheer en financieringsconstructies. OMA opereert in de woningmarkt, de commerciële en de utilitaire sector. Wij doen dit in de rol van zelfstandig, participerend of gedelegeerd ontwikkelaar. 

Missie

De onroerend goed markt is volop in beweging. Er is behoefte aan projecten die inspelen op de telkens veranderende verlangens van de mens op het gebied van wonen en werken. Onze missie is om een duurzaam prettige leefomgeving te creëren voor de eindgebruiker. Of dit nu een bewoner is van een appartement, een werknemer in een commerciële ruimte of iemand die zijn auto parkeert.

Wij doen dit middels de ontwikkeling van kwaliteitsproducten. Hierbij hebben we oog voor het verleden, maar ook voor de toekomst. Daarom investeren wij ook vandaag de dag met durf en ambitie in ondergewaardeerde en verwaarloosde gebieden in dorpen en steden, zoals oude fabrieksterreinen. Het doel is om deze gebieden te transformeren tot hoogwaardige en blijvend aantrekkelijke leefomgevingen. Voor u, bijvoorbeeld.