Wij ontwikkelen

vanuit een heldere en realistische visie

OntwikkelingsMaatschappij Apeldoorn B.V. (OMA) is een vastgoedontwikkelbedrijf dat in 1989 is opgericht door wijlen Han van der Laan. Wij richten ons op projectontwikkeling, projectmanagement en stedenbouwkundig ontwerp. Onze focus ligt op binnenstedelijke herstructureringen en gebiedsontwikkelingen. Onze kennis en ervaring ligt op het vlak van project- en conceptontwikkeling, marketing en verkoop, vastgoedbeheer en financieringsconstructies. OMA opereert in de woningmarkt, de commerciële en de utilitaire sector. Wij doen dit in de rol van zelfstandig, participerend of gedelegeerd ontwikkelaar. 

Missie

De onroerend goed markt is volop in beweging. Er is behoefte aan projecten die inspelen op de telkens veranderende verlangens van de mens op het gebied van wonen en werken. Onze missie is om een duurzaam prettige leefomgeving te creëren voor de eindgebruiker. Of dit nu een bewoner is van een appartement, een werknemer in een commerciële ruimte of iemand die zijn auto parkeert.

Wij doen dit door kwaliteitsproducten te ontwikkelen. Hierbij hebben we oog voor het verleden, maar ook voor de toekomst. Daarom investeren wij ook vandaag de dag met durf en ambitie in ondergewaardeerde en verwaarloosde gebieden in dorpen en steden, zoals oude fabrieksterreinen. Het doel is om deze gebieden te transformeren tot hoogwaardige en blijvend aantrekkelijke leefomgevingen. Voor u, bijvoorbeeld.